Statuten en andere reglementen

statuten

Statuten

Bij het oprichten van een vereniging is zinvol om statuten op te stellen. Dat hebben we ook gedaan en BVL is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

In de statuten staat onder andere beschreven hoe de procedures lopen, wie waar verantwoordelijk voor is en wat de doelstellingen zijn. Samengevat: het zijn de belangrijkste regels binnen de vereniging.

Huishoudelijk- en Sportreglement

Bowlingvereniging Lelystad heeft naast Statuten, ook een Huishoudelijk Reglement en een  (BVL) Sportreglement. Alle drie zijn ze in 2024 vernieuwd.

Het huishoudelijk reglement beschrijft de dagelijkse gang van zaken. Het bevat aanvullingen en uitwerkingen van de statuten: regels, richtlijnen en afspraken, maar bijvoorbeeld ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden.

Het Sportreglement bevat detailinformatie over de Leagues.

Het Huishoudelijk reglement en het Sportreglement zijn uitsluitend verkrijgbaar via de secretaris voor leden van BVL.