Extra BALV op 6 juni

Beste leden van Bowlingvereniging Lelystad.

Wij willen u uitnodigen voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering, deze wordt gehouden op donderdag 6 juni om 19.30 uur.

Doordat er niet voldoende leden aanwezig waren in de ALV van 2 juni 2024 om de statuten volgens de regels goed gekeurd te krijgen, moeten wij een BALV uitschrijven.

Door middel van deze mededeling verzoeken wij jullie deel te nemen aan deze BALV, zodat wij onze statuten kunnen goedkeuren en daarna bij de notaris de akte hiervan kunnen passeren.