Data privacy

Bowlingvereniging Lelystad vraagt u bij het lid worden en andere activiteiten om een aantal persoonlijke gegevens zoals naam, adres en geboortedatum (uw persoonsgegevens). Tevens vragen we om toestemming voor het gebruik van deze gegevens.

Bowlingvereniging Lelystad zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaan en zal deze niet aan derden doorgeven of verkopen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Hieronder leest u wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Welke gegevens vragen wij van u?

Wij vragen om een aantal persoonsgegevens om u te kunnen identificeren en u in te kunnen schrijven als lid van BVL en de NBF. Wij gebruiken deze gegevens om scores vast te leggen en u te kunnen benaderen voor activiteiten van onze vereniging.

De gegevens die wij vragen zijn:

 • uw naam (voornaam, voorletters en achternaam)
 • adres
 • geslacht (m/v)
 • geboortedatum
 • telefoonnummer (optioneel)
 • nationaliteit
 • emailadres

Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken deze gegevens voor

 • de ledenadministratie,
 • voor het aanmelden bij de NBF,
 • om u mededelingen (bijvoorbeeld emails) te sturen met informatie over de vereniging en activiteiten en
 • het vermelden van uitslagen en scores op onze website.

Wij geven deze gegevens niet door aan derden (met uitzondering van de NBF) zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Persoonlijke gegevens benodigd voor de ledenadministratie.

We slaan uw persoonlijke gegevens op ten behoeve van de ledenadministratie.

 • Hiermee registeren wij uw lidmaatschap bij onze vereniging,
 • Registreren de inschrijving en doen de contributieafdracht aan de NBF,
 • Registreren we uw betalingen van het leaguegeld.

Persoonlijke gegevens die wij aan de NBF doorgeven.

Ten behoeve van de registatie bij de NBF geven wij uw persoonsgegevens door aan de NBF.

U ontvangt daardoor van de NBF: een NBF registratienummer en klasse-indeling,

De NBF houdt op basis van het NBF registratienummer ook uw scores bij waarop vervolgens aan het eind van elk seizoen uw bowlingklasse opnieuw bepaald wordt.

Wij geven de scores van huisleagues en andere onder NBF regels gespeelde toernooien, zoals de verenigingskampioenschappen, door aan de NBF op basis van het NBF registratienummer.

De gegevens die wij aan de NBF doorgeven zijn:

 • Voornaam,
 • Voorletters,
 • Achternaam,
 • Adres,
 • Nationaliteit,
 • Geslacht,
 • Geboortedatum en
 • Emailadres

Persoonlijke gegevens op de website.

We slaan uw naam en emailadres op in het administratie gedeelte van de BVL website om U toegang te geven tot vertrouwelijke content en het sturen van emails.

We gebruiken uw voor- en achternaam voor het publiceren van de huisleague-scores en andere toernooien en competities op de website, waar deze publiekelijk zijn in te zien.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Wanneer u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met het bestuur.

Zij zullen in overleg met u treden en kijken wat uw bezwaren zijn en waar er aanpassingen gemaakt kunnen worden.

Wat gebeurd er met mijn gegevens als ik stop met het lidmaatschap van de vereniging?

Wanneer u stopt met het lidmaatschap van onze vereniging zullen wij:

 • uw gegevens verwijderen uit de ledenadministratie en
 • uit de registratie voor de website.
 • uw uitschrijven doorgeven aan de NBF

Uw naam en scores en uitslagen blijven wel zichtbaar op de website.