Algemene Leden Vergadering

Tenminste 1x per jaar organiseert het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV).

Tijdens de ALV zal er over verschillende onderwerpen met de leden worden gesproken en afspraken gemaakt. Ook zijn er een aantal vaste onderwerpen, zoals ingekomen stukken, verslag penningmeester, kascommissie en wedstrijdzaken, verkiezing van nieuwe bestuursleden, etc. Wanneer er keuzes moeten worden gemaakt kan er over een onderwerp worden gestemd.

Leden kunnen ook onderwerpen voor de ALV aandragen waarvan zij denken dat deze in de vergadering moeten worden besproken. Deze moeten dan wel schriftelijk en minstens 7 dagen voorafgaande aan de ALV worden ingediend.

Een goede (lees grote) opkomst tijdens de ALV is erg belangrijk voor een goed functionerende vereniging. We hopen dus ook dat je aanwezig zult zijn bij de eerstvolgende ALV. De datum hiervan vind je in de BVL Kalender en in de aankondigingen op deze website. Ook zal er een e-mail worden verstuurd om je te attenderen.

Ook kan er tussentijds een Buitengewone ALV (BALV) worden uitgeroepen als urgente belangrijke zaken te bespreken zijn.

 

 • Informatie
  Gepubliceerd: 20 november 2022
  Email aan leden: ALV2023 aankondiging en andere zaken
    

  Beste *|FNAME|*,

  In deze email tref je de vooraankondiging aan van de ALV23 en een een aantal andere zaken, zoals oproep voor baancommissarissen,

  ...
 • Informatie
  Gepubliceerd: 17 augustus 2022
  Email aan leden: Update & BALV 28 augustus 2022
    Update & BALV 28 augustus  

  Beste *|FNAME|*,

  De zomer is al een aardig stukje op weg. Dus we zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe

  ...
 • Informatie
  Gepubliceerd: 14 februari 2022
  VK22 Inschrijven en concept notulen ALV22

   

  Email aan leden

  verzonden op 14 feb 2022

   

  *|MC_PREVIEW_TEXT|*

   Inschrijven VK22 

  Beste *|FNAME|*,

  Zoals je misschien al hebben gelezen, worden de

  ...
 • Informatie
  Gepubliceerd: 28 september 2021
  Resultaat Buitengewone ALV 27 sept '21