BowlingVereniging Lelystad

 

Op deze pagina vindt u activiteiten en informatie van en over onze vereniging.

  • Algemene Leden Vergadering
  • Reglementen en Statuten

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Minstens 1x per jaar organiseert het bestuur een ALV, een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal er over verschillende onderwerpen die spelen met de leden worden gesproken en afspraken gemaakt. Ook zijn er een aantal vaste onderwerpen, zoals ingekomen stukken, verslag penningmeester en wedstrijdzaken, verkiezing van nieuwe bestuursleden etc. Als u onderwerpen heeft waarvan u denkt dat deze in en door de vereniging moeten worden besproken, stuur deze dan in minimaal 5 dagen voorafgaande aan de ALV. De datum voor de eerstvolgende ALV vind u in de Kalender 2018-2019. Wij hopen u allen daar te zien.

Reglementen en Statuten

Officiële documenten van de vereniging zoals de oprichtingsstatuten en huisleaguereglementen kunt u hieronder inzien.