Beste *|FNAME|*,

In deze email tref je de uitnodiging en de agenda voor ALV2023 aan. Tevens voor een aantal punten een toelichting zodat je je hierop kunt voorbereiden.

 
 

Uitnodiging voor ALV2023

Maandag 6 februari 2023 om 19:00h

We nodigen graag alle BVL leden uit om deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 6 februari 2023 te Bowling Centrum Lelystad.

We starten om 19:00 uur en daarom zal de maandagavond league ook wat later starten. De verwachting is rond 20:30.

 
 

Agenda

De agenda is als volgt:

 1. Opening en welkom door de Voorzitter

 2. Ingekomen stukken

 3. Vaststellen notulen van de vorige vergaderingen

 4. Financiën

  1. Verslag Penningmeester

  2. Decharge over 2021 en het eerste half jaar van 2022

  3. Verkiezing kascommissieleden

 5. Wedstrijdzaken

  1. Verslag wedstrijdzaken

  2. Voorstel voor indeling van de leagues

  3. Wijzigingen huisleaguereglement

 6. Verkiezing Voorzitter

 7. Rondvraag

 8. Sluiting vergadering

   

 

ALV documenten

Alle documenten voor de ALV kun je inzien en downloaden via de onderstaande link

ALV2023 Documenten

Het gaat om:

 • Kascontrole 2020 en 2021

 • Concept Notulen ALV22 8 feb 2022.

 • Concept Notulen BALV22 25 aug 2022.pdf

 • Financieel verslag 2020 - 2021.pdf

 • Verslag Wedstrijdzaken en voorstel aanpassingen leagues

 • Verslag Penningmeester

 

Verkiezing Voorzitter

Punt 6 op de agenda.

We zijn in de gelukkige omstandigheid dat 3 kandidaten zich gemeld hebben voor deze fuctie. Dit zijn:

 • Ada Middag-van der Nagel

 • Marga Heuckeroth

 • Tinneke Jimmink-van Heumen

Nu er voldoende kandidaten zijn heeft onze huidige voorzitter, Monique, haar kandidatuur ingetrokken.

Wij hebben alle drie de kandidaten gevraagd zich tijdens de vergadering voor te stellen (als dat misschien nog nodig mocht zijn) en iets te vertellen over zichzelf en de motivatie om de functie van voorzitter te bekleden. Daarna zullen we een schriftelijke stemming houden.

Kun je er niet bij zijn, gebruik dan dit machtigingsformulier om je af te melden en je stem door iemand anders uit te laten brengen.

 

Voorstel wijziging leagues

Punt 5.2 op de agenda

Onze vereniging wordt steeds groter. Het voorstel is om vanaf 2023/2024 een extra singel league te starten op de maandagavond.

Op dinsdag zijn er al 2 leagues alleen merken we dat de 2e league erg laat klaar is.

Omdat we zowel de optie van de maandag als de dinsdag singel league willen open houden om daar in de toekomst een duo league van te kunnen maken, willen we de starttijden graag aanpassen. Momenteel starten de maandag duo en dinsdag scratch om 20.00uur. We willen deze tijd aanpassen naar de starttijd van 19.45uur.

Deze tijd hanteerden we vroeger ook alleen omdat we kleiner werden met minder leagues zijn deze tijden naar 20.00uur aangepast.

 

Hernieuwde oproep voor kascommissie-leden

Punt 4.3 op de agenda.

Er heeft zich nog niemand gemeld voor de functie van kasscommissie. Opnieuw doen we een oproep aan al onze leden om je aan te melden voor de kascommissie. Deze hebben we echt nodig om de jaarrekeningen te controleren. Een kascommissie is in het belang van alle leden en de vereniging.

Het kost je maar een paar uurtjes van je tijd. Dus meld je aan via het BVL contactformulier of bij één van de bestuursleden.

Wil je meer informatie over wat de kascommissie doet, lees dan dit document

 
Opent het document op de BVL website

Wijzigingen Huisleague-reglement

Punt 5.3. op de agenda.

 

We hebben al eerder op de website vermeld dat we wat wijzigingen door willen voeren aan het huisleague reglement. Geen echt schokkende zaken, maar deze moeten we ook officieel voorleggen aan de ALV. Het gaat om:

Artikel 7.1. De regel om voor 1 oktober reservespelers aan te melden komt te vervallen. Reservespelers kunnen tot 1 dag van tevoren worden aangemeldt. Alle andere regels rondom reservespelers blijven in ongewijzigd.

Artikel 9.2. Er staat dat we spelen volgens Amerikaans systeem en we spelen al meerdere jaren volgens het Europees systeem.

Artikel 17.6. Hierin staat dat het bestuur jaarlijks de kosten voor paceren (ook wel boosteren genoemd) worden vastgesteld. Deze zullen voor komend seizoen op nul worden gesteld.

Artikel 28.4 en 28.5. Deze gaan om het dragen van gelijke shirts door een team. In het verleden werd hiervoor een bedrag gerekend (als een soort boete), maar dat doen we eigenlijk al jaren niet meer. Gelijke shirts wordt nog wel gewaardeerd, maar niet verplicht. Dus de artikelen worden geschrapt.

De wijzigingen zouden per seizoen 23/24 ingaan.

Het huisleague reglement is op de website te vinden op deze pagina
BVL documenten

 

Hopelijk zien we je 6 februari

Met vriendelijke groet,

Namens het BVL bestuur
Marcel Osterwald
Secretaris

Copyright (C) *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*.

U ontvangt deze mail omdat u lid bent van Bowlingvereniging Lelystad
www.bvlelystad.nl

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*