Machtigingsformulier

Een lid mag (volgens de statuten) maar 2 stemmen uitbrengen. Dit betekent dat er naast de eigen stem maar 1 machtiging mag worden toegekend aan een lid. Dus stem het van tevoren even af met degene die je de machtiging wil geven.